Kryteria zaliczenia/nie zaliczenia

kryteria zaliczenia/nie zaliczenia: Reguły decyzyjne wykorzystywane do określenia czy obiekt testowany (funkcja) lub cecha zaliczyła test. [IEEE 829] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
pass/fail criteria: Decision rules used to determine whether a test item (function) or feature has passed or failed a test. [IEEE 829] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]