Kwestionariusz oceny użyteczności oprogramowania

kwestionariusz oceny użyteczności oprogramowania (od akronimu ang. SUMI - Software Usability Measurement Inventory): Technika testowania użyteczności oparta na kwestionariuszu mającym na celu ocenę użyteczności (np. satysfakcji użytkownika) modułu lub systemu. [Veenendaal] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

Software Usability Measurement Inventory (SUMI): A questionnaire based usability test technique to evaluate the usability, e.g. user-satisfaction, of a component or system. [Veenendaal] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]