Liczba cyklomatyczna

liczba cyklomatyczna: Patrz złożoność cyklomatyczna.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

cyclomatic number: See cyclomatic complexity

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]