Log przebiegu testu

log przebiegu testu: Patrz log (dziennik) testów.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

test run log: See test log.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]