Logiczny przypadek testowy

logiczny przypadek testowy: Patrz przypadek testowy wysokiego poziomu.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

logical test case: See high level test case.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]