Manifest poprawiania procesu testowego

manifest poprawiania procesu testowego: Deklaracja, powtarzająca manifest Agile, określającą wartości ważne dla poprawy procesu testowego. Są to:
- elastyczność ponad szczegółowe procesy;
- najlepsze praktyki w miejsce szablonów;
- ukierunkowanie na praktykę ponad ukierunkowanie na procesy;
- przeglądy koleżeńskie zamiast (departamentów) zarządzania jakością;
- kierowanie się na biznes ponad kierowaniem się na model. [Veenendaal08]

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

test process improvement manifesto: A statement that echoes the agile manifesto, and defines values for improving the testing process. The values are:
- flexibility over detailed processes
- best Practices over templates
- deployment orientation over process orientation
- peer reviews over quality assurance (departments)
- business driven over model driven. [Veenendaal08]

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]