Maskowanie defektów

maskowanie defektów: Sytuacja, w której występowanie jednego defektu uniemożliwia wykrycie innego [IEEE610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
defect masking: An occurrence in which one defect prevents the detection of another. [After IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]