Metryka

metryka: Skala pomiaru i sposób jej stosowania. [ISO 14598] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
metric: A measurement scale and the method used for measurement. [ISO 14598] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]