Miara zbieżności

miara zbieżności: Miara, która pokazuje postęp w kierunku zdefiniowanego kryterium, np. zbieżność całkowitej liczby wykonanych testów do całkowitej liczby zaplanowanych testów.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

convergence metric: A metric that shows progress toward a defined criterion, e.g., convergence of the total number of test executed to the total number of tests planned for execution.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]