Model cyklu życia

model cyklu życia: Podział życia produktu lub projektu na fazy. [CMMI] Patrz także cykl życia oprogramowania.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

lifecycle model: A partitioning of the life of a product or project into phases. [CMMI] See also software lifecycle

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]