Model procesów

model procesów: Struktura, w której procesy o tej samej naturze są klasyfikowane w ogólnym modelu, np. model doskonalenia testów.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

process model: A framework wherein processes of the same nature are classified into a overall model, e.g. a test improvement model.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]