Model wzrostu niezawodności

model wzrostu niezawodności: Model pokazujący poprawę niezawodności modułu lub systemu jako wynik poprawiania defektów w czasie. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
reliability growth model: A model that shows the improvement of reliability of a component or system as a result of correction of defect over time. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]