Moderator

moderator: Lider i główna osoba odpowiedzialna za prowadzenie inspekcji lub przeglądu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
moderator: The leader and main person responsible for an inspection or other review process. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]