Moduł

moduł: Minimalny element programu, który będzie testowany w izolacji - niezależnie od innych modułów. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
component: A minimal software item that can be tested in isolation. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]