MTBF

MTBF: (od ang. Mean Time Between Failures) Patrz Średni czas pomiędzy awariami.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

MTBF: See Mean Time Between Failures

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]