MTTR

MTTR: (od ang. Mean Time To Repair) Patrz Średni czas do naprawy.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

MTTR: See Mean Time To Repair.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]