Narzędzie do posiewu usterek

narzędzie do posiewu usterek: Narzędzie do posiewu (tzn. celowego dodawania) usterek w module lub systemie. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
fault seeding tool: A tool for seeding (i.e. intentionally inserting) faults in a component or system. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]