Narzędzie do testów zabezpieczeń

narzędzie do testów zabezpieczeń: Narzędzie wspierające testowanie charakterystyk zabezpieczeń i podatności. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
security testing tool: A tool that provides support for testing security characteristics and vulnerabilities. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]