Narzędzie do zarządzania defektami

narzędzie do zarządzania defektami: Narzędzie wspomagające zapisywanie informacji o defektach i śledzenie ich statusu oraz zmian. Takie narzędzia często posiadają funkcje śledzenia i nadzorowania przepływu pracy związanego z przypisywaniem, poprawianiem i retestowaniem defektów oraz posiadają funkcje raportowe. Patrz też narzędzie do zarządzania incydentami. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
defect management tool: A tool that facilitates the recording and status tracking of defects and changes. They often have
workflow-oriented facilities to track and control the allocation, correction and retesting of defects and provide reporting facilities. See also incident management tool. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]