Narzędzie testowe

narzędzie testowe: Oprogramowanie, który wspomaga jedną lub kilka czynności testowych, takich jak planowanie, zarządzanie, specyfikacja, budowa początkowych plików i danych, wykonanie i analiza testów [TMap]. Patrz CAST [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
test tool: A software product that supports one or more test activities, such as planning and control, specification, building initial
files and data, test execution and test analysis. [TMap] See also CAST. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]