Niewykonalna ścieżka

niewykonalna ścieżka: Ścieżka, dla której nie istnieje zestaw danych wejściowych, przy których przejście tej ścieżki jest możliwe. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
infeasible path: A path that cannot be exercised by any set of possible input values. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]