Odpowiedniość

odpowiedniość: Zdolność oprogramowania do dostarczenia odpowiedniego zestawu funkcji dla określonych zadań i celów
użytkownika. [ISO 9126] Patrz też funkcjonalność. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
suitability: The capability of the software product to provide an appropriate set of functions for specified tasks and user objectives. [ISO 9126] See also functionality. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]