Oprogramowanie z półki

oprogramowanie z półki: Oprogramowanie stanowiące produkt wytworzony na szeroki rynek, tj. dla duŜej liczby klientów, które

jest dostarczane wielu klientom w identycznej postaci. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

off-the-shelf software: A software product that is developed for the general market, i.e. for a large number of customers, and that is delivered to many customers in identical format. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]