Plan testów dla fazy

plan testów dla fazy: Plan testów określający jedną fazę testowania. Patrz także plan testów. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
phase test plan: A test plan that typically addresses one test phase. See also test plan. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]