Plan wykonania testu

plan wykonania testu: Schemat wykonania procedur testowych. Procedury testowe są zawarte w planie wykonania testu w ich
kontekście i w kolejności, w jakiej mają być wykonane. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
test execution schedule: A scheme for the execution of test procedures. The test procedures are included in the test execution
schedule in their context and in the order in which they are to be executed. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]