Podścieżka

podścieżka: Ciąg wykonywalnych instrukcji wewnątrz modułu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
subpath: A sequence of executable statements within a component. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]