Podstawa

podstawa: Specyfikacja lub oprogramowanie, które było poddane formalnemu przeglądowi lub uprzednio uzgodnione, będące odniesieniem dla dalszych prac programistycznych, które może ulec zmianie tylko przez formalną procedurę zmian. [IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
baseline: A specification or software product that has been formally reviewed or agreed upon, that thereafter serves as the basis for further development, and that can be changed only through a formal change control process. [After IEEE 610] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]