Podstawowy zestaw testów

podstawowy zestaw testów: Zestaw przypadków testowych powstały na podstawie wewnętrznej struktury modułu lub specyfikacji, Zapewnia on 100% pokrycia rozgałęzień. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
 
basis test set: A set of test cases derived from the internal structure of a component or specification to ensure that 100% of a specified coverage criterion will be achieved. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]