Podział na podzbiory równoważności

podział na podzbiory równoważności: Technika projektowania przypadków testowych metodą czarnej skrzynki, w której przypadki testowe projektowane są tak, aby użyć elementów z podzbiorów równoważności. W szczególności przypadki testowe projektowane są tak, aby pokryć każdy podzbiór równoważności co najmniej raz (by z każdego podzbioru równoważności wziąć jednego reprezentanta). [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

equivalence partitioning: A black box test design technique in which test cases are designed to execute representatives from

equivalence partitions. In principle test cases are designed to cover each partition at least once. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]