Pokrycie LSKiS

pokrycie LSKiS: Odsetek LSKiS modułu, które zostały wykonane przez zestaw przypadków testowych. Pokrycie 100% LSKiS oznacza sprawdzenie 100% decyzji. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

LCSAJ coverage: The percentage of LCSAJs of a component that have been exercised by a test suite. 100% LCSAJ coverage implies 100% decision coverage. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]