Pokrycie strukturalne

pokrycie strukturalne: Miary pokrycia oparte o wewnętrzną strukturę modułu lub systemu. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
structural coverage: Coverage measures based on the internal structure of a component or system. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]