Pokrycie warunków decyzji

pokrycie warunków decyzji: Odsetek wszystkich możliwych wyników warunków prostych w decyzjach, które zostały sprawdzone przez zestaw testowy; 100% pokrycia warunków decyzji implikuje 100% pokrycia warunków oraz 100% pokrycia decyzji. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

decision condition coverage: The percentage of all condition outcomes and decision outcomes that have been exercised by a test suite. 100% decision condition coverage implies both 100% condition coverage and 100% decision coverage. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]