Ankieta
Kompetencje techniczne w zawodzie testera

Liczba wypełnionych ankiet: 128

1. Jak ogólnie oceniasz swoje umiejętności techniczne? [wybierz jedną odpowiedź]
21.09 %
Wiem, że nic nie wiem
51.56 %
Wiem co nieco z każdej z dziedzin
19.53 %
Znam się bardzo dobrze na swojej działce
5.46 %
Jestem ekspertem w wielu obszarach technicznych
2.34 %
Nie oceniam
0 %
Brak odpowiedzi
2. Jaka forma szkolenia technicznego wydaje Ci się najbardziej interesująca? [można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź]
78.90 %
Darmowe webinary / filmy dostępne w Internecie
53.12 %
Bezpłatne szkolenia techniczne połączone z rekrutacją do potencjalnego pracodawcy
46.09 %
Płatne szkolenia z nie-testerskich aspektów technicznych
4.68 %
Żadna z powyższych; napisz jaka
0 %
Brak odpowiedzi
3. Który z technicznych tematów jest dla Ciebie najbardziej interesujący? [można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź]
65.62 %
Podstawy Internetu (jak działa, protokoły sieciowe, VPN, zasady działania przeglądarki, języki programowania dla technologii sieciowych itd.)
31.25 %
Podstawy komputerów (podstawowe komponenty sprzętowe - RAM, FLASH, CPU, sterowniki, systemy operacyjne itd.)
77.34 %
Podstawy działania programów (kompilacja, stos, przerwania, rejestry, środowiska i uruchamianie itd.)
32.81 %
Podstawy radiokomunikacji (protokoły, stacje bazowe, standardy szyfrowania itd.)
12.5 %
Podstawy elektroniki (wpływ zakłóceń, sterowanie silnikami, oporniki, mikrokontrolery itd.)
17.18 %
Podstawy technologii wbudowanych (RTOS, oscyloskop, podstawy języka C itd.)
4.68 %
Inny; jaki?
0 %
Brak odpowiedzi