Ankieta
Zrozumieć automatyzację

Liczba wypełnionych ankiet: 130

1. Jak nazywa się Twoje stanowisko?
31.53 %
Tester oprogramowania
17.69 %
Inżynier ds. jakości
16.15 %
Tester automatyzujący
6.15 %
Programista testów
28.46 %
Inne [jakie?]
0 %
Brak odpowiedzi
2. Ile masz lat doświadczenia w testowaniu oprogramowania?
15.38 %
Do 2 lat
35.38 %
2 – 5 lat
30.76 %
Między 5 a 10 lat
18.46 %
Powyżej 10 lat
0 %
Brak odpowiedzi
3. Ile masz lat doświadczenia w automatyzacji testowania?
10 %
Zero
26.15 %
Około lub poniżej roku
16.92 %
1 - 2 lata
14.61 %
3 lata
5.38 %
4 lata
9.23 %
5 lat
13.84 %
5 – 9 lat
3.84 %
10 lat i więcej
0 %
Brak odpowiedzi
4. Dla jakiej firmy pracujesz?
43.07 %
Dla zagranicznej firmy
26.15 %
Dużej polskiej firmy
23.07 %
Małej polskiej firmy
2.30 %
Startup
5.38 %
Na własny rachunek
0 %
Brak odpowiedzi
5. Jaką automatyzację robisz?
30 %
Frontend
10.76 %
Backend
50 %
Frontend i backend
9.23 %
Żadnej
0 %
Brak odpowiedzi
6. Jakie narzędzia / frameworki wykorzystujesz aktualnie w swojej pracy?
54.61 %
Selenium
4.61 %
Selenide
28.46 %
Cypress.IO
1.53 %
Nightwatch
8.46 %
Webdriver.IO
43.84 %
Postman
3.84 %
Mocha
17.69 %
PyTest
44.61 %
Inne [jakie?]
3.84 %
Brak odpowiedzi
7. Jaki procent Twojego czasu poświęciłeś automatyzacji w ciągu ostatnich 3 miesięcy?
10.76 %
0%
15.38 %
10%
28.46 %
30%
9.23 %
50%
20 %
70%
10 %
90%
5.38 %
100%
0.76 %
Brak odpowiedzi
8. Wymyślanie testów, które zostaną zautomatyzowane - jaki procent Twojego czasu zajmuje ta aktywność?
5.38 %
0%
36.15 %
10%
22.30 %
20%
12.30 %
30%
4.61 %
40%
4.61 %
50%
3.07 %
60%
1.53 %
70%
1.53 %
80%
0 %
90%
0.76 %
100%
6.92 %
Nie robię automatyzacji
0.76 %
Brak odpowiedzi
9. Projektowanie danych do zasilenia testów automatycznych - jaki procent Twojego czasu zajmuje ta aktywność?
19.23 %
0%
43.84 %
10%
15.38 %
20%
7.69 %
30%
3.07 %
40%
0.76 %
50%
0.76 %
60%
0 %
70%
0 %
80%
0 %
90%
0.76 %
100%
7.69 %
Nie robię automatyzacji
0.76 %
Brak odpowiedzi
10. Pisanie testów automatycznych - jaki procent Twojego czasu zajmuje ta aktywność?
5.38 %
0%
14.61 %
10%
17.69 %
20%
17.69 %
30%
6.92 %
40%
7.69 %
50%
7.69 %
60%
4.61 %
70%
4.61 %
80%
0 %
90%
3.07 %
100%
7.69 %
Nie robię automatyzacji
2.30 %
Brak odpowiedzi
11. Nagrywanie testów automatycznych - jaki procent Twojego czasu zajmuje ta aktywność?
80.76 %
0%
4.61 %
10%
1.53 %
20%
1.53 %
30%
0 %
40%
0 %
50%
0 %
60%
0 %
70%
0 %
80%
0.76 %
90%
0 %
100%
8.46 %
Nie robię automatyzacji
2.30 %
Brak odpowiedzi
12. Uruchamianie testów automatycznych - jaki procent Twojego czasu zajmuje ta aktywność?
26.92 %
0%
35.38 %
10%
13.84 %
20%
9.23 %
30%
1.53 %
40%
1.53 %
50%
1.53 %
60%
0 %
70%
0 %
80%
0.76 %
90%
0.76 %
100%
7.69 %
Nie robię automatyzacji
0.76 %
Brak odpowiedzi
13. Reprodukcja i raportowanie defektów raportowanych przez testy automatyczne - jaki procent Twojego czasu zajmuje ta aktywność?
20.76 %
0%
44.61 %
10%
16.15 %
20%
3.07 %
30%
3.84 %
40%
0 %
50%
1.53 %
60%
0.76 %
70%
0 %
80%
0.76 %
90%
0 %
100%
7.69 %
Nie robię automatyzacji
0.76 %
Brak odpowiedzi
14. Debugowanie i poprawienie testów automatycznych - jaki procent Twojego czasu zajmuje ta aktywność?
12.30 %
0%
24.61 %
10%
20.76 %
20%
13.07 %
30%
6.92 %
40%
7.69 %
50%
2.30 %
60%
1.53 %
70%
0 %
80%
1.53 %
90%
1.53 %
100%
6.92 %
Nie robię automatyzacji
0.76 %
Brak odpowiedzi
15. Usuwanie zbędnych testów automatycznych - jaki procent Twojego czasu zajmuje ta aktywność?
56.15 %
0%
28.46 %
10%
3.84 %
20%
0 %
30%
0 %
40%
0.76 %
50%
0.76 %
60%
0.76 %
70%
0 %
80%
0 %
90%
0.76 %
100%
7.69 %
Nie robię automatyzacji
0.76 %
Brak odpowiedzi
16. Tworzenie nowego frameworku automatyzacji - jaki procent Twojego czasu zajmuje ta aktywność?
46.92 %
0%
21.53 %
10%
9.23 %
20%
3.07 %
30%
1.53 %
40%
5.38 %
50%
0 %
60%
0 %
70%
1.53 %
80%
0.76 %
90%
0 %
100%
7.69 %
Nie robię automatyzacji
2.30 %
Brak odpowiedzi
17. Utrzymywanie istniejącego frameworku automatyzacji - jaki procent Twojego czasu zajmuje ta aktywność?
30 %
0%
33.84 %
10%
11.53 %
20%
5.38 %
30%
0.76 %
40%
5.38 %
50%
0 %
60%
0.76 %
70%
0.76 %
80%
1.53 %
90%
0 %
100%
7.69 %
Nie robię automatyzacji
2.30 %
Brak odpowiedzi
18. Jakie cele stawia się przed automatyzacją w Twojej organizacji? [możesz wybrać wiele odpowiedzi]
7.69 %
Nie ma celu
45.38 %
Poprawa jakości oprogramowania
31.53 %
Szukanie defektów
66.92 %
Eliminacja pracy ręcznej
11.53 %
Kompensacja braku testerów manualnych
71.53 %
Weryfikacji czy nie nastąpił regres oprogramowania
5.38 %
Nie wiem
0.76 %
Brak odpowiedzi
19. Czego aktualnie brakuje Twojej organizacji do osiągnięcia sukcesu w automatyzacji? [możesz wybrać wiele odpowiedzi]
16.92 %
Niczego nie brakuje
30.76 %
Czytelnie narysowanych celów
40.76 %
Czasu i budżetu
10 %
Odpowiednich narzędzi
33.07 %
Kompetencji
13.84 %
Poprawnego frameworka
17.69 %
Podatnej na automatyzację aplikacji
13.84 %
Czegoś innego [czego?]
2.30 %
Brak odpowiedzi
20. Jak oceniasz jakość automatyzację w swojej obecnej organizacji?
5.38 %
Nie ma
10.76 %
Bardzo słabo
25.38 %
Słabo
43.07 %
Dobrze
10.76 %
Bardzo dobrze
3.84 %
Nie znam się
0.76 %
Brak odpowiedzi
21. Oceń szerzej automatyzację w swoim obecnym projekcie.
28.46 %
Udzielonych odpowiedzi
71.54 %
Brak odpowiedzi
22. Jaki procent projektów lub firm, w których pracowałeś, miał automatyzację na satysfakcjonującym poziomie?
16.15 %
0%
13.07 %
10%
16.15 %
30%
19.23 %
50%
4.61 %
70%
1.53 %
90%
1.53 %
100%
26.92 %
Nie wiem
0.76 %
Brak odpowiedzi