Aleo

Aleo jest kolejną aplikacją, o której jakość mieliśmy okazję zadbać. Przygotowany przez nas raport zawierał informacje o błędach oraz sugestie związane z możliwą optymalizacją systemu. Jesteśmy niezwykle dumni z możliwości współpracy dla Szefa wszystkich szefów.

Referencje