Asseco Poland

Pracownicy firmy Asseco Poland S.A. od wielu lat uczestniczą w naszych szkoleniach, a jednym z nich było szkolenie z zastosowania narzędzia HP LoadRunner.

Referencje