austria card

AustriaCard to rozwiązania dla bankowości oraz karty identyfikacyjne. Szczególny produkt wymaga szczególnego oprogramowania. Specjalistów AustriaCard przeszkoliliśmy w kierunku przygotowania do egzaminu ISTQB.