coig

Dziękujemy pracownikom Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa za wybór naszego szkolenia Dobry Przypadek Testowy. Dzięki nim nasza teoria testowania zostanie przeniesiona na obszary bezpiecznej informatyki w górnictwie.