macrologic ERP

Na zlecenie Macrologic przeprowadziliśmy audyt procesu wytwarzania oprogramowania z naciskiem na testowanie i zapewnienie jakości. Wynikiem prac był raport oceniający dojrzałość organizacji oraz wytyczne na dalsze zwiększanie jakości dostawy. Audyt proponuje m.in. wdrożenie metodyki zarządzania testami eksploracyjnymi oraz dalsze przechodzenie w kierunku metodyk zwinnych do zarządzania projektami. Dziękujemy Macrologic, że zdecydowała się skorzystać z naszych rekomendacji. Dokładna analiza Organizacji pomogła nam zbudować zestaw kastomizowanych szkoleń dopasowanych do potrzeb.