Nokia

Współpraca z firmą Nokia trwa nieprzerwanie od 2009 roku. Przeszkoliliśmy setki testerów z zakresu przygotowania do egzaminów ISTQB oraz z zakresu praktyki testowania oprogramowania. Staliśmy się wiarygodnym partnerem w obszarze szkoleniowym, co potwierdzają osiągnięcia testerów.

Referencje