RTV Euro AGD

Radek Smilgin, jako konsultant z ramienia testerzy.pl, wspomógł przeprowadzenie projektu rozwojowego, którego celem było zdefiniowanie "STANDARDU TESTOWANIA W PROJEKTACH" oraz przeprowadzenie szkolenia wyrównującego poziom wiedzy o testach i testowaniu w całej organizacji.

Referencje