Severstal

Dla spółki Severstallat przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy usługę doradztwa, w ramach której zdiagnozowaliśmy problemy związane z definiowaniem, analizą i zarządzaniem wymaganiami. Następnie w oparciu o wnioski stworzyliśmy raport będący podstawą do organizacji warsztatów. Przeprowadzone warsztaty pomogły w odnalezieniu lepszych praktyk przy określaniu wymagań.

Referencje