Tauron Dystrybucja

Tauron to największy dystrybutor i dostawca energii elektrycznej w Polsce, z którym współpracujemy przy ocenie jakości nowo powstających produktów informatycznych wykorzystywanych wewnętrznie w firmie. Współpraca opiera się na wykonywaniu testów wydajności oraz audycie kodu wdrażanych systemów.

Referencje