Słownik

abstrakcyjny przypadek testowy: patrz przypadek testowy wysokiego poziomu

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

abstract test case: See high level test case

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]