Słownik

antywzorzec: Powtarzalna akcja, proces, struktura lub rozwiązanie wielokrotnego użytku, które początkowo wydawało się korzystne i jest często używane, ale jest nieskuteczne lub nieproduktywne w zastosowaniu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

anti-pattern: Repeated action, process, structure or reusable solution that initially appears to be beneficial and is commonly used but is ineffective and/or counterproductive in practice.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]