Słownik

aktor: Użytkownik lub dowolna inna osoba lub system, który wchodzi w określony sposób w interakcję z testowanym systemem.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

actor: User or any other person or system that interacts with the system under test in a specific way.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]