Słownik

analiza drzewa usterek (FTA akronim od angielskiego Fault Tree Analysis): Metoda używana do analizy przyczyn usterek (defektów). Technika modeluje wizualnie jak związki logiczne pomiędzy awariami, błędami człowieka i zewnętrznymi zdarzeniami mogą powodować powstawanie specyficznych defektów.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]

 

Fault Tree Analysis (FTA): A technique used to analyze the causes of faults (defects). The technique visually models how logical relationship between failures, human errors and external events can combine to cause specific defects to occur.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]