Słownik

analiza mutacji: Metoda określenia dokładności zestawu testowego poprzez zmierzenie, w jakim stopniu jest on w stanie odróżnić program od jego nieznacznie różniących się odmian (mutantów).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

mutation analysis: A method to determine test suite thoroughness by measuring the extent to which a test suite can discriminate the program from slight variants (mutants) of the program.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]