Słownik

analiza Pareto: Statystyczna technika podejmowania decyzji, używana do wyboru ograniczonej liczby czynników, które powodują znaczący ogólny efekt. Wyrażona w kategoriach poprawy jakości brzmi następująco: większość problemów (80%) jest powodowana przez kilka przyczyn (20%).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

Pareto analysis: A statistical technique in decision making that is used for selection of a limited number of factors that produce significant overall effect. In terms of quality improvement, a large majority of problems (80%) are produced by a few key causes (20%).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]