Słownik

analiza pokrycia: Pomiar pokrycia osiągnięty podczas wykonywania testów wg z góry określonych kryteriów, przeprowadzany w celu określenia czy potrzebne są dodatkowe testy; jeśli odpowiedź brzmi tak, to podejmowana jest decyzja, które przypadki testowe należy wykonać.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

coverage analysis: Measurement of achieved coverage to a specified coverage item during test execution referring to predetermined criteria to determine whether additional testing is required and if so, which test cases are needed.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]